Marcelina Mazińska

Nauczycielka angielskiego

About Me

Degree: Nauczycielka języków obcych
Experience: Praca z dziećmi na obozach letnich
Hobbies: Stosunki międzynarodowe, ekologia, ochrona klimatu

Fun
Learning
Play
Creativity

Życiorys

I have been living in Sheffield, England, for the past year where I study Politics and International Relations at the University of Sheffield which belongs to the prestigious Russel Group. In Warsaw I attended XXIV Secondary School with bilingual profiles named after Miguel de Cervantes where I finished a bilingual class in the Spanish language. My classes were taught in Polish and Spanish. Additionally, after school I attended private English lessons to develop my language abilities. I finished my Secondary School writing the final exam and taking the IELTS exam.

My journey towards the love of languages started when as I child I attended international language camps in England. I learned practical usage of English and made friends from all over the word. I really like to share my knowledge and help others to use it and have as amazing adventures as I had.

For many years I was part of the national vaulting team and competed in international competitions including the European Championships. I was able to pass on my experience and knowledge by being a coach’s assistant and later on by running my own training sessions for children. During these sessions I connect hard work with fun, in order for every practice to be valuable and pleasant at the same time.

I am interested in politics, International Relations, ecology and climate protection. In the future I would like to go in this direction while continuing living abroad. In my free time I enjoy cooking and spending time outside.

Od roku mieszkam w Sheffield, Anglii, gdzie studiuję Politykę i Stosunki Międzynarodowe na tutejszym Uniwersytecie Sheffield, który należy do prestiżowej Russel Group. Obecnie przebywam w Anglii i chcę wprowadzić na moje zajęcia elementy kulturowe tego kraju oraz wyjątkową perspektywę mieszkanki Wielkiej Brytanii. W Warszawie uczęszczałam do XXIV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa, gdzie ukończyłam klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim. Zajęcia miałam prowadzone zarówno w języku polskim jak i hiszpańskim. Dodatkowo poza szkołą rozszerzałam swoje umiejętności języka angielskiego prywatnie. Swoją edukację średnią zakończyłam maturą i egzaminem językowym IELTS.

Moja przygoda z zamiłowaniem do języków rozpoczęła się, kiedy jako dziecko zaczęłam wyjeżdżać na międzynarodowe obozy językowe do Anglii. Uczyłam się tam praktycznego zastosowania języka angielskiego i nawiązywałam przyjaźnie z osobami z całego świata. Bardzo lubię się dzielić moją wiedzą oraz pomagać innym osobom korzystać z niej i mieć równie niesamowite przygody co ja.

Przez wiele lat należałam do kadry narodowej w woltyżerce i startowałam w zawodach międzynarodowych, w tym Mistrzostwach Europy. Moje doświadczenie i wiedzę mogłam przekazać młodszym poprzez byciem asystentką trenera, a następnie prowadząc własne treningi dla dzieci. Łączyłam na nich ciężką prace z zabawą, tak aby każdy trening był wartościowy, ale i jednocześnie sprawiał przyjemność.

Interesuje się polityką, stosunkami międzynarodowymi, ekologią i ochroną klimatu. Swoją przyszłość najchętniej wiązałabym z tymi kierunkami jednocześnie mieszkając za granicą. W wolnym czasie bardzo lubię gotować i spędzać czas na łonie natury.
WYKSZTAŁCENIE Politics and International Relations, Russell Group University, the University of Sheffield;