Dominika Marekwica

Nauczycielka angielskiego i dyrektor szkoły

About Me

Degree: Nauczycielka języków obcych
Experience: Cztery lata pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
Hobbies: Języki obce, kultura dalekiego wschodu, książki, film
Fun
Learning
Play
Creativity

Życiorys

Ukończyłam lingwistykę stosowaną (język angielski i rosyjski) na Uniwersytecie Warszawskim. W toku studiów odbyłam:
– dwuletni kurs języka angielskiego biznesowego (Business English);
– roczny kurs języka angielskiego prawnego i prawniczego (Legal English);
– roczny kurs języka rosyjskiego biznesowego;

W Anglogadkach pracuję nieprzerwanie od maja 2016 roku. Odbyłam trzymiesięczne praktyki pod okiem Dyrektor szkoły, pani Moniki Drożdżyńskiej-Szczechury, podczas których odkryłam w sobie pasję do nauczania. Od tamtej pory miałam okazję pracować pod okiem kilku wspaniałych lektorów, z których każdy przekazał mi część swojej wiedzy na temat pracy z różnymi grupami wiekowymi, pomagając mi rozwijać się jako lektorka. Brałam udział w wielu szkoleniach dotyczących między innymi
wykorzystania nowych technologii, korzystania z dodatkowych materiałów dydaktycznych podczas zajęć i planowania lekcji.

W ciągu ostatnich czterech lat miałam okazję prowadzić zajęcia z wieloma grupami wiekowymi – od trzylatków, aż po seniorów. Niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania uczniów, zawsze staram się by na moich zajęciach jak najwięcej mówili. U młodszych uczniów bardzo pozytywnie wpływa to na ich rozwój i zdolność używania poznanego języka. Natomiast u starszych uczniów bardzo zależy mi na przełamywaniu nieśmiałości związanej z mówieniem w języku obcym, zwłaszcza w codziennych sytuacjach.

Staram się indywidualnie podchodzić do każdej grupy i do każdej osoby, z którą jest mi dane pracować. W grupach przedszkolnych i (w mniejszym stopniu) wczesnoszkolnych stawiam na naukę z wykorzystaniem muzyki, plastyki i zabaw ruchowych. Starsze dzieci zwykle świetnie reagują na wprowadzenie zdrowej rywalizacji w grupie i realizowanie wspólnych celów. Natomiast u nastolatków i dorosłych bardzo dobrze sprawdzają się artykuły z czasopism oraz krótkie filmiki i nagrania pozwalające zapoznać się z różnymi akcentami rodzimych użytkowników języka angielskiego.

WYKSZTAŁCENIE Studia licencjackie: Lingwistyka stosowana w kombinacji angielski i rosyjski, Uniwersytet Warszawski, IKSI (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej), Warszawa, Polska.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Lekotr języka angielskiego w Centrum Językowo-Kulturowym Anglogadki od maja 2016r.