Aniela Bańkowicz

Nauczycielka angielskiego

About Me

Degree: Nauczycielka języków obcych
Experience: 4 lata pracy jako korepetytor
Hobbies: polityka, filozofia, woltyżerka

Fun
Learning
Play
Creativity

Życiorys

I am currently studying Politics and Quantitative Methods, at a Russell Group University, the University of Glasgow. I have spent most of my life in Warsaw and four years ago my family and I moved to a small village in Thailand. In Thailand I went to an international high school that followed the British and International curriculum. At the end of my secondary education I was awarded a bilingual International Baccalaureate (IB) diploma, achieving 41 out of 45 points.

My biggest passion is politics, including diplomacy, international relations and school of political thought. In the future I am planning on working for a supranational institution or at a diplomatic institution.

Apart from my passion for politics and philosophy I always enjoyed teaching. I have been a tutor for 4 years now, I started as a Teacher’s Assistant at a Thai charity for disabled children. Since then I have been a governess to a few kids and a tutor to a dozen of students, in Thailand, Poland and the UK. I am also a certified tutor on a prestigious site mytutor.com. What I enjoy the most about teaching is helping children and adults become more confident in their English abilities.

Obecnie studiuję Politics and Quantitative Methods na Russell Group University na Uniwersytecie Glasgow. Większość życia spędziłam w Warszawie, a cztery lata temu wraz z rodziną przeprowadziłam się do małej wioski w Tajlandii. W Tajlandii uczęszczałam do międzynarodowej szkoły średniej, która była prowadzona zgodnie z brytyjskim i międzynarodowym programem nauczania. Po ukończeniu szkoły średniej uzyskałam dwujęzyczny dyplom International Baccalaureate (IB), zdobywając 41 na 45 punktów.

Moją największą pasją jest polityka, w tym dyplomacja, stosunki międzynarodowe i szkoła myśli politycznej. W przyszłości planuję pracę w instytucji ponadnarodowej lub placówce dyplomatycznej.

Oprócz zamiłowania do polityki i filozofii zawsze lubiłam uczyć. Jestem korepetytorem od 4 lat, zaczynałam jako asystent nauczyciela w tajskiej organizacji charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Od tego czasu byłam guwernantką kilkunastu dzieci i korepetytorką kilkunastu studentów w Tajlandii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Jestem również certyfikowanym korepetytorem na prestiżowej stronie mytutor.com. To, co najbardziej podoba mi się w nauczaniu, to pomaganie dzieciom i dorosłym nabrać większej pewności co do ich umiejętności językowych.

WYKSZTAŁCENIE Politics and Quantitative Methods, Russell Gropu University, the University of Glasgow;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 4 lata pracy jako korepetytor oraz guwernantka; Praca jako certyfikowany korepetytor na stronie mytutor.com