Cennik na rok szkolny 2020/2021

Cennik karnetów “bez umowy” i zajęć stacjonarnych wysyłamy mailowo.

Wpisowe wynosi 150 zł.
Wpisowe jest opłatą jednorazową na cały okres korzystania z kursów dla osób, które nie mają przerw w płatnościach.

Płatność miesięczna:

10 równych rat miesięcznych płatnych do 10 dnia miesiąca.

Grupy tworzymy od dwóch osób. Rezygnacja jednej osoby z takiej grupy oznacza automatyczne przejście drugiej osoby na tryb indywidualny w cenniku.

Dzieci lekcje online:

Forma opłatyGrupowe / IndywidualneIlość w tygodniuCena
Opłata miesięcznagrupowe2220zł
Opłata miesięczna – rodzeństwagrupowe2200zł od os.
Opłata miesięcznagrupowe1120zł
Opłata miesięczna – rodzeństwagrupowe1100zł od os.
Opłata miesięczna – drugi językgrupowe2120zł
Opłata miesięczna – drugi język – rodzeństwagrupowe2100zł od os.
Opłata miesięczna – drugi językgrupowe180zł
Opłata miesięcznaindywidualne1220zł
Opłata miesięcznaindywidualne2320zł
Opłata miesięczna zajęcia z native speakeremindywidualne1300zł
Opłata miesięczna zajęcia z native speakeremgrupowe1200zł

Jednostka lekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym 45min., od 6-latków wzwyż 55min. Jednostka lekcyjna indywidualnie 55min.


(Przy rozwiązaniu umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od kolejnego okresu rozliczeniowego, płatny według stawki miesięcznej z cennika.)

Przygotowanie do egzaminu dzieci online:

Forma opłatyGrupowe / IndywidualneIlość w tygodniuCena
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminówgrupowe2360zł
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminów – rodzeństwagrupowe2340zł od os.
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminówgrupowe1260zł
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminów – rodzeństwagrupowe1240zł od os.
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminówindywidualne1360zł
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminów – rodzeństwaindywidualne1340zł od os.
Jednostka lekcyjna przygotowanie do egzaminów wynosi: 90min. (z przerwą).

Dorośli lekcje online:

Wpisowe wynosi 150 zł.
Wpisowe jest opłatą jednorazową na cały okres korzystania z kursów dla osób, które nie mają przerw w płatnościach.

Płatność miesięczna:

10 równych rat miesięcznych płatnych do 10 dnia miesiąca.

Grupy tworzymy od dwóch osób. Rezygnacja jednej osoby z takiej grupy oznacza automatyczne przejście drugiej osoby na tryb indywidualny w cenniku.

Forma opłatyGrupowe / IndywidualneIlość w tygodniuCena
Opłata miesięcznagrupowe2240zł
Opłata miesięcznaindywidualne2340zł
Opłata miesięcznaindywidualne1260zł
Opłata miesięczna zajęcia z native speakeremgrupowe1220zł
Opłata miesięczna zajęcia z native speakeremindywidualne1320zł
Jednostka lekcyjna dla dorosłych wynosi 55min.

(Przy rozwiązaniu umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od kolejnego okresu rozliczeniowego, płatny według stawki miesięcznej z cennika.)

Przygotowanie do egzaminu dorośli online:

Forma opłatyGrupowe / IndywidualneIlość w tygodniuCena
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminówgrupowe2320zł
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminówgrupowe1280zł
Opłata miesięczna – Przygotowanie do egzaminówindywidualne1380zł
Jednostka lekcyjna dla dorosłych wynosi 55min.